Alles over het Rijbewijs B

Rijbewijs B

Op deze pagina lees je alles over het (behalen van) het Rijbewijs B!

Alles wat je moet weten over het rijbewijs B

Wanneer je met een auto wil rijden in België dien je steevast over een bepaald rijbewijs te beschikken. Dat heet het ‘Rijbewijs B’. Een dergelijk rijbewijs toont namelijk aan dat je geschikt bent om je in het verkeer te begeven en je bijgevolg over de noodzakelijke theoretische en praktische kennis beschikt. Het is altijd belangrijk om er rekening mee te houden dat een auto rijbewijs een standaard rijbewijs betreft. Het is dan ook in het geheel niet correct dat je met een rijbewijs als deze zomaar alle auto’s kunt besturen. Zo geldt voor het B rijbewijs dat ze uitsluitend kan worden gebruikt voor auto’s die over een MTM (de maximaal toegestane massa) beschikken die niet meer is dan 3500 kilogram. Bovendien is het met het rijbewijs B slechts toegestaan om acht personen te vervoeren en dan nog op voorwaarde dat de auto in kwestie dit uiteraard toestaat.

Het behalen van het auto rijbewijs (B)

Ben je van plan om het auto-rijbewijs te behalen? In dat geval zul je er rekening mee moeten houden dat je daarvoor zowel een theoretisch als een praktisch examen dient af te leggen. Om het theoretisch examen te kunnen afleggen moet je in eerste instantie de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt. Het theoretisch examen voor een auto rijbewijs kan worden afgelegd zonder dat je daarvoor verplicht bent om lessen te volgen. Wanneer je twee keer na elkaar voor dit examen niet slaagt zal er evenwel bij een derde poging wel degelijk een bewijs van theoretische scholing moeten worden voorgelegd. Het betreft hier 12 lesuren in totaal die geldig zijn voor een periode van 3 jaar. Er geldt geen verschil in kosten tussen de verschillende examencentra. Voor welk examencentrum je met andere woorden ook zult kiezen, je zult altijd geconfronteerd worden met hetzelfde kostenplaatje.

Wanneer je bent geslaagd voor het theoretische examen krijg je hiervan een attest. Met dat attest kun je naar het gemeentebestuur stappen om een tijdelijk rijbewijs B aan te vragen. Je moet er rekening mee houden dat een dergelijk rijbewijs kan worden aangevraagd ‘met begeleider’ of ‘zonder begeleider’. Afhankelijk van jouw keuze op dit vlak zal de looptijd van het auto-rijbewijs worden bepaald. Voor een voorlopig rijbewijs met begeleider geldt dan ook een looptijd van 36 maanden terwijl een voorlopig rijbewijs zonder begeleider geldig is voor een periode van 18 maanden. Wanneer je wil rijden zonder begeleider dien je wel 20 uur praktische lessen te hebben gevolgd in een erkende rijschool vooraleer het examen kan worden afgelegd. Het praktisch rijexamen voor een rijbewijs B dient te worden afgelegd in het examencentrum dat bevoegd is voor jouw woonplaats of op de zetel van de erkende rijschool waar je lessen bij hebt gevolgd. Ben je geslaagd? Dan kunt je jouw rijbewijs B gaan ophalen bij de gemeente!

Rijbewijs Auto: hoe lang is dat geldig?

Wanneer je over een papieren rijbewijs B beschikt heeft deze een onbeperkte geldigheid. Met ingang van 7 juli 2010 wordt er in België evenwel gebruik gemaakt van het elektronische Europese rijbewijs. Het betreft hier een bankkaartmodel welke slechts over een geldigheid beschikt van 10 jaar. Er geldt voor dit rijbewijs geen medisch onderzoek, maar er moet wel een medische verklaring worden ondertekend.

Met welke auto’s rijden met rijbewijs B?

Wanneer je over een rijbewijs B beschikt zijn er verschillende voertuigen die je mag besturen. Het betreft hier in eerste instantie een vierwieler met motor. Daarnaast mag je uiteraard ook met een gewone auto de weg op zolang deze de maximale toegestane massa van 3.500 kilogram niet overschrijdt. Bovendien moet de auto ontworpen en gebouwd zijn om niet meer dan acht personen te vervoeren. De bestuurder is hierbij wel niet meegerekend. Je mag met een rijbewijs B een aanhangwagen aan jouw voertuig koppelen zolang de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen op zich niet meer dan 750 kilogram bedraagt. De maximale toegelaten massa van het samenstel (dus de auto met de aanhangwagen) mag ook de 3.500 kilogram niet overschrijden.

Direct aan de slag?

Koop een theoriecode en ga direct aan de slag!

START DIRECT

Waarom zijn wij de beste theoriesite van België?

Gemaakt door theorie-experts en verkeersdeskundigen

Direct een toegangscode per e-mail

Hoogste slagingskans van België!